We are
not
playing by
the rules

Ruimte maak je ook door duidelijkheid te scheppen voor zorgverleners. Vuistdikke protocollen die elkaar onderling tegenspreken met onduidelijkheden en zelfs fouten, daar wordt niemand beter van. Evidence Based Medicine (EBM) ligt aan de basis van goede zorg en protocollen liggen aan de basis van EBM. Samen met de experts uit jouw ziekenhuis ontwerpen en herschrijven we de protocollen. De protocollen zijn daarna compleet, toegankelijk en transparant. We kunnen ze zelfs valideren op alle mogelijke beslissingen. Een gevalideerd protocol dus.

Je zult zien dat we met minder woorden een beter gevalideerd protocol maken. Beter voor de zorgverlener, beter voor de patiënt.

Oja, als je dit met ons hebt doorlopen ben je al ver op weg naar clinical decision support; technologie die de mens helpt om minder fouten te maken! Ja het kan echt! Geloof je ons niet? Speel maar eens met ons prototype van het protocol “antistolling bij electieve ingrepen” zie: app.wearenot.com

De aanpak die we gebruiken is pragmatisch en doeltreffend. Het lijkt alsof we stapsgewijs werken maar dat is schijn. We vormen met de experts van het ziekenhuis een team dat de onderstaande fases iteratief doorloopt. [lees verder]

We are
not building
an app

Samen met het ziekenhuis maken we software die de zorgverlener helpt bij het nemen van protocollaire medische beslissingen. Je ontkomt er niet aan om fouten en onduidelijkheden in het protocol aan te passen en dat doen we dus ook. Bij het maken van een beslismodel is de grondvraag altijd “wanneer moet welke beslissing gemaakt worden en welke informatie is nodig om deze beslissing te nemen”. Om deze reden gebruiken we Decision Model and Notation (DMN) (Object Management Group, 2015) voor het modelleren. Deze recent uitgekomen wereldstandaard kadert het beschrijven en vastleggen van beslissingslogica.

De aanpak die we gebruiken is pragmatisch en doeltreffend. Het lijkt alsof we stapsgewijs werken maar dat is schijn. We vormen met de experts van het ziekenhuis een agile team dat de onderstaande fases iteratief doorloopt. [lees verder]